Діагностика хвороби Хантингтона методом флуоресцентого фрагментного аналізу