Аланінамінотрансфераза

Специфічний фермент, який в різній кількості міститься в серці, скелетних м'язах, печінці і деяких інших органах людського організму. У крові здорової людини кількість ферменту мінімально. При різного роду порушення і руйнування клітин в органах, де присутня аланінамінотрансфераза, спостерігається підвищення рівня ферменту в сироватки крові.

Найбільш часті показання для проведення аналізу:
• діагностика захворювань печива (переважно вірусних гепатитів);
• діагностика захворювань серця, скелетно-м'язового апарату;
• контроль ефективності проведеного лікування вірусного гепатиту.