ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м"яз.атрофії