Підготовка абортивного матеріалу для каріотипування